پارسا - اینفوسلامت

بیمارستان پارسا (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۵۵۳۶۹۷۲۴

visibility ۳۴۹

بازدید

تهران - تهران

انتهای خیابان ولی عصر- نرسیده به میدان راه آهن - ایستگاه دلبخواه

۰۲۱ - ۵۵۳۶۹۷۲۴

بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی عمومی
اعصاب و روان
زنان و زایمان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
کودکان و اطفال
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی