پارس - اینفوسلامت

بیمارستان پارس (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۱

بازدید

تهران - تهران

میدان ولی عصر - بلوار كشاورز

۰۲۱ - ۸۸۹۶۰۰۵۱-۹

زنان
بخش زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
داخلی کبد و گوارش
جراحی کولون و رکتوم
زنان و زایمان
داخلی
سونوگرافی
شنوایی سنجی
گفتاردرمانی
آزمایشگاه
ماموگرافی
اطفال
جراحی عمومی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح مغز و اعصاب
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ طب مادر و جنین ( پریناتولوژی )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ لاپاراسكوپی و آی وی اف
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی زنان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )
فوق تخصص جراحی قلب و عروق