دکتر پرندیان - اینفوسلامت

بیمارستان دکتر پرندیان (کرمانشاه - کرمانشاه )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۷۲۳۱۷۵۵

visibility ۳۵۳

بازدید

سایر موارد

بیمارستان دکتر پرندیان کرمانشاه، در سال 1345با ظرفیت 50 تخت تاسیس شده است. این بیمارستان خصوصی، درمانی کرمانشاه در سال 1345با ظرفیت 50 تخت تاسیس شده است و در بخشهای جراحی زنان وزایمان، داخلی، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، ارولوژی، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و...فعالیت می کند.

کرمانشاه - کرمانشاه

خیابان شریعتی- مقابل کوچه بهشت

۰۸۳ - ۳۷۲۳۱۷۵۵

کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
چشم
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی