زعیم - اینفوسلامت

بیمارستان زعیم (تهران - پاکدشت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ -  ۳۶۴۴۲۰۰۱

visibility ۳۱۳

بازدید

تهران - پاکدشت

کیلومتر ۱۸جاده خاوران - پاکدشت- بعد از خاتون آباد

۰۲۱ -  ۳۶۴۴۲۰۰۱