ام البنین (حضرت زینب)  - اینفوسلامت

بیمارستان ام البنین (حضرت زینب) (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۲۲۳۱۰۶۵

visibility ۳۱۰

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

چهارراه زرینه - نبش آیت الله بهجت ۱۶

۰۵۱ - ۳۲۲۳۱۰۶۵

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان