ناباروری امید - اینفوسلامت

کلینیک ناباروری امید (تهران - تهران)

کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۷۷۶۷۰۶۹۲
  • ۰۲۱ - ۷۷۶۷۰۶۹۸

visibility ۴۰۳

بازدید

سایر موارد

سونوگرافی, آزمایشگاه جنین شناسی, ازمایشگاه IVF و اسپرموگرام

تهران - تهران

خیابان دروازه شمیران، خیابان بهارستان، خیابان شهید مشکی (فخر آباد)، جنب سفارت رومانی، شماره ۸۷

۰۲۱ - ۷۷۶۷۰۶۹۲ - ۷۷۶۷۰۶۹۸

بخش زنان
ناباروری
بخش نازایی
زنان و زایمان
نازایی و لقاح مصنوعی