امید - اینفوسلامت

بیمارستان امید (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۲۵۸

بازدید

تهران - تهران

خیابان کامران کبیری طامه (شاهین شمالی) - خیابان بهار

۰۲۱ - ۴۴۴۸ ۰۱۸۵

بخش زنان
اورژانس
نوار قلب