امید - اینفوسلامت

بیمارستان امید (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۷۰۶۱۶۱_۴

visibility ۴۲۸

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولیعصر- چهارراه امیراکرم- خیابان نوفل لوشاتو- جنب سازمن اوقاف

۰۲۱ - ۶۶۷۰۶۱۶۱_۴

بخش زنان
icu
ccu
جراحی عمومی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی