امید - اینفوسلامت

بیمارستان امید (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۸۴۲ ۶۰۸۲

visibility ۲۹۳

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

-

۰۵۱ - ۳۸۴۲ ۶۰۸۲

اورژانس
icu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
انکولوژی
شیمی درمانی
رادیوتراپی
جراحی مردان