ام لیلا - اینفوسلامت

بیمارستان ام لیلا (هرمزگان - بندر عباس)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۶ - ۳۳۳۳ ۳۳۳۹

visibility ۲۴۱

بازدید

هرمزگان - بندر عباس

بلوار امام خمینی- نایبند شمالی- پشت آستان سید مظفر

۰۷۶ - ۳۳۳۳ ۳۳۳۹

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی
post icu