درمان ناباروری نوین - اینفوسلامت

کلینیک درمان ناباروری نوین (خراسان رضوی - مشهد)

کلینیک
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۸۸۲۵۸۷۰
  • ۰۵۱ - ۳۸۸۳۳۸۸۸

visibility ۳۱۵

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

بلوار کوثر شمالی- کوثر شمالی ۸

۰۵۱ - ۳۸۸۲۵۸۷۰ - ۳۸۸۳۳۸۸۸

زنان
بخش زنان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
ناباروری
بخش نازایی
ناهنجاری های پوستی
زنان و زایمان
نازایی و لقاح مصنوعی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف