شهید نورانی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید نورانی (گیلان - طالش)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۴۴۲۲۱۱۰۱
  • ۰۱۳ - ۹۳۶ ۸۲۱ ۸۱۲۰

visibility ۲۶۹

بازدید

گیلان - طالش

خیابان شهید بهشتی

۰۱۳ - ۴۴۲۲۱۱۰۱ - ۹۳۶ ۸۲۱ ۸۱۲۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پیوند چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
سزارین
زنان و زایمان
داخلی