نور - اینفوسلامت

بیمارستان نور (تهران - شهریار)

بيمارستان

visibility ۳۲۸

بازدید

تهران - شهریار

میدان سپاه- بلوار خبرنگار- شهرک صدف- بیمارستان تخصصی نور شهریار 

۰۲۱ - ۵۴۱۲۱

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
جراحی عمومی
دیالیز
nicu
پزشکی هسته ای
آنژیوگرافی
اسکوپی
بستری
داخلی
طب فیزیکی و توانبخشی