نور  - اینفوسلامت

بیمارستان نور (البرز - کرج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۵۸۰۵۲۲۶

visibility ۳۳۲

بازدید

البرز - کرج

جهانشهر-خیابان هلال احمر-میدان هلال احمر-ابتدای کوچه فریما- پلاک ۴

۰۲۶ - ۳۵۸۰۵۲۲۶