نیکوکاری - اینفوسلامت

بیمارستان نیکوکاری (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۶۵۶۰۳۲۷-۸

visibility ۴۲۲

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

۰۴۱ - ۳۶۵۶۰۳۲۷-۸

اورژانس
icu
چشم