نکوئی - هدایتی - اینفوسلامت

بیمارستان نکوئی - هدایتی (قم - قم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۵ - ۳۷۲۱۱۰۶۱

visibility ۹۹۱

بازدید

قم - قم

خیابان آذر - میدان نکویی

۰۲۵ - ۳۷۲۱۱۰۶۱

اورژانس
icu
ارتوپدی
روانپزشکی
سوختگی
جراحی عمومی
اتاق عمل
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
ترمیمی