نقوی - اینفوسلامت

بیمارستان نقوی (اصفهان - کاشان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۵۴۵۰۰۳۱

visibility ۳۱۳

بازدید

اصفهان - کاشان

خیابان شهید رجایی - سایر تلفن ها ۵۵۴۵۱۵۱۵-۵۵۴۵۱۵۸۰

۰۳۱ - ۵۵۴۵۰۰۳۱

اورژانس
icu
جراحی عمومی
اتاق عمل
سم زدایی فوق سریع