نبی اکرم (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان نبی اکرم (ص) (آذربایجان غربی - اشنویه)

بيمارستان

بازدید ۴۲۱

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان نبی اکرم (ص)

  • آذربایجان غربی - اشنویه

    میدان انقلاب - بیمارستان نبی اکرم

    ۰۴۴ - ۴۴۶۲۲۳۰۳

  • ۰۴۴ - ۴۴۶۲۲۳۰۳
بخش های تخصصی بیمارستان نبی اکرم (ص)
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان نبی اکرم (ص)