نبی اکرم (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان نبی اکرم (ص) (آذربایجان غربی - اشنویه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۴۴۶۲۲۳۰۳

visibility ۳۸۶

بازدید

آذربایجان غربی - اشنویه

میدان انقلاب - بیمارستان نبی اکرم

۰۴۴ - ۴۴۶۲۲۳۰۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی