آیت الله نبوی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله نبوی (خوزستان - دزفول)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۴۲۳۲۴۰۰۱-۸

visibility ۳۸۸

بازدید

خوزستان - دزفول

خیابان ساحلی

۰۶۱ - ۴۲۳۲۴۰۰۱-۸

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی