نمازی - اینفوسلامت

بیمارستان نمازی (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۶۴۷۴۳۳۲

visibility ۲۶۵

بازدید

فارس - شیراز

فلکه نمازی

۰۷۱ - ۳۶۴۷۴۳۳۲

بخش زنان
اورژانس
اورولوژی
پیوند کلیه
جراحی عمومی
جراحی قلب
داخلی کبد و گوارش
سوانح
جراحی مغز و اعصاب
پیوند اعضا
جراحی عروق
پیوند کبد