آیت اله موسوی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت اله موسوی (زنجان - زنجان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۴ - ۳۳۱۳۰۰۰۰

visibility ۴۰۵

بازدید

زنجان - زنجان

جاده گاوازنگ - مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی - دورنگار: ۳۳۱۳۱۲۰۳ -۰۲۴

۰۲۴ - ۳۳۱۳۰۰۰۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
سوختگی
جراحی عمومی
جراحی قلب
جراحی فک و صورت
هماتولوژی
داخلی کبد و گوارش
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی توراکس
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی
جراحی عروق