معتمدی - اینفوسلامت

بیمارستان معتمدی (سمنان - گرمسار)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۴۲۲۲۲۳۵
  • ۰۲۳ - ۳۴۲۲۲۲۳۴

visibility ۳۱۵

بازدید

سمنان - گرمسار

میدان بسیج - بلوار شهید آیت الله دستغیب-بیمارستان معتمدی- صندوق پستی:۳۵۹۶۱۸۴۸۱۱

۰۲۳ - ۳۴۲۲۲۲۳۵ - ۳۴۲۲۲۲۳۴

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
تالاسمی
داخلی