شهید سید مصطفی خمینی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی (خوزستان - بهبهان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۲۸۳۲۰۰۸

visibility ۳۵۰

بازدید

خوزستان - بهبهان

کوی حجت

۰۶۱ - ۵۲۸۳۲۰۰۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی