شهید سید مصطفی خمینی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۱۰

بازدید

تهران - تهران

خیابان فلسطین - خیابان ایتالیا

۰۲۱ - ۸۸۹۶۶۱۳۱-۹

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
icu
ccu
nicu
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ سرطان شناسی زنان ( انکولوژی زنان )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی