مشیر (دکتر پرهیزگار)  - اینفوسلامت

بیمارستان مشیر (دکتر پرهیزگار) (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۹۷۴۹۵

visibility ۵۶۶

بازدید

فارس - شیراز

فلکه گاز- ابتدای خیابان ابریشمی

۰۷۱ - ۳۲۲۹۷۴۹۵

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم