ویژه آیت الله موسوی - اینفوسلامت

کلینیک ویژه آیت الله موسوی (زنجان - زنجان )

کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۴ - ۳۳۴۷۸۳۶۰
  • ۰۲۴ - ۳۳۴۷۸۳۶۱-۳

visibility ۲۸۲

بازدید

زنجان - زنجان

سعدی وسط خیابان هفت تیر ساختمان پزشکان امین طبقه دوم

۰۲۴ - ۳۳۴۷۸۳۶۰ - ۳۳۴۷۸۳۶۱-۳

داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی قلب
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
متخصص داخلی