مرادی - اینفوسلامت

بیمارستان مرادی (کرمان - رفسنجان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۴۲۶۰۰۸۰-۳

visibility ۲۷۶

بازدید

کرمان - رفسنجان

خیابان شهدا - روبروی زایشگاه نیک نفس

۰۳۴ - ۳۴۲۶۰۰۸۰-۳

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
روانپزشکی
اتاق عمل
چشم
ترمیمی