محب کوثر - اینفوسلامت

بیمارستان محب کوثر (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۷۲

بازدید

تهران - تهران

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)- خیابان بیست و سوم- خیابان شهید فراهانی پور

۰۲۱ - ۴۲۷۰۲

بخش زنان
بخش نوزادان
icu
اورولوژی
ارتوپدی
داخلی کبد و گوارش
جراحی مغز و اعصاب
بلوک زایمان
داخلی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی