محمد رسول الله (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان محمد رسول الله (ص) (بوشهر - کنگان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۵۲۶۷۴۵۷۰

visibility ۳۸۳

بازدید

بوشهر - کنگان

 صفاییه-محله۵-بلوار امام خمینی-بلوار رسالت-بیمارستان محمد رسول الله(ص) - سایر تلفن ها ۵۲۶۷۴۵۶۵- ۵۲۶۷۲۲۲۲

۰۷۷ - ۵۲۶۷۴۵۷۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان