مفید - اینفوسلامت

بیمارستان مفید (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۶۷

بازدید

تهران - تهران

خیابان دکتر علی شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- نرسیده به خیابان میرداماد  

۰۲۱ - ۲۲۲۲۷۰۲۱-۹

بخش نوزادان
اعصاب
روماتولوژی
جراحی عمومی
انکولوژی
هماتولوژی
nicu
داخلی کبد و گوارش
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی مغز و اعصاب
VIP
فوق تخصص جراحی کودکان