مفتح - اینفوسلامت

بیمارستان مفتح (تهران - ورامین)

بيمارستان

visibility ۳۰۴

بازدید

تهران - ورامین

میدان رازی- بلوار امام رضا- بیمارستان شهید دکتر محمد مفتح

۰۲۱ - ۳۶۲۲۳۰۱۱-۴

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
شیمی درمانی
تالاسمی
بلوک زایمان
داخلی