شهید مدرس  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید مدرس (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۶۴

بازدید

تهران - تهران

انتهای خیابان سعادت آباد - تقاطع بزرگراه یادگار امام و سعادت آباد

۰۲۱ - ۲۲۰۷۴۰۸۷-۹۸

ccu
قلب و عروق
جراحی عمومی
جراحی قلب
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی توراکس
جراحی پلاستیک
فلوشیپ نارسایی قلب
جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )