مدرس - اینفوسلامت

بیمارستان مدرس (کرمان - رفسنجان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - -

visibility ۳۱۰

بازدید

کرمان - رفسنجان

بلوار مدرس

۰۳۴ - -

گوش و حلق و بینی
کلیه و مجاری ادرار
پوست
روانپزشکی
روماتولوژی
چشم
جراحی مغز و اعصاب
رادیولوژی
داخلی