شهیدان مبینی - اینفوسلامت

بیمارستان شهیدان مبینی (خراسان رضوی - سبزوار )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۴۴۲۳۸۱۰۰-۵

visibility ۲۹۸

بازدید

خراسان رضوی - سبزوار

خیابان کاشفی شمالی

۰۵۱ - ۴۴۲۳۸۱۰۰-۵

اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
nicu
بلوک زایمان
رادیولوژی
سونوگرافی