معاون - اینفوسلامت

بیمارستان معاون (کرمانشاه - صحنه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۴۸۳۲۲۵۷۱

visibility ۲۸۴

بازدید

کرمانشاه - صحنه

بلوار امام خمینی (ره) - روبروی پارک معلم

۰۸۳ - ۴۸۳۲۲۵۷۱

کودکان و اطفال
اورژانس
قلب و عروق
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
بستری
زنان و زایمان
داخلی