معرفی زاده  - اینفوسلامت

بیمارستان معرفی زاده (خوزستان - آبادان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۳۷۲۴۰۰۶

visibility ۲۵۲

بازدید

خوزستان - آبادان

ورودی شادگان - جاده کمربندی - جنب ایستگاه برق شهید احمدیان

۰۶۱ - ۵۳۷۲۴۰۰۶

کودکان و اطفال
زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
nicu
داخلی