مهرگان - اینفوسلامت

بیمارستان مهرگان (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۵۲۲۹۹۰۱

visibility ۳۸۳

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

بلوار دانشجو - نبش دانشجو ۱۵

۰۵۱ - ۳۵۲۲۹۹۰۱

اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
رادیولوژی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی