مهرگان - اینفوسلامت

بیمارستان مهرگان (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۲۳۳۰۰۴۳

visibility ۴۴۶

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان شیخ بهایی - جنب بانک رفاه

۰۳۱ - ۳۲۳۳۰۰۴۳

بخش نوزادان
زایشگاه
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی