مغز و اعصاب مهر - اینفوسلامت

پلی کلینیک مغز و اعصاب مهر (تهران - تهران)

پلی کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۴۳۰۱۸

visibility ۲۶۸

بازدید

سایر موارد

مغز واعصاب

تهران - تهران

خیابان رسالت، بعد از پل سید خندان، نرسیده به صیاد شیرازی، سمت راست

۰۲۱ - ۴۳۰۱۸

جراحی مغز و اعصاب
نوار مغز
شوک مغزی
مغز و اعصاب
مغز و اعصاب کودکان
مغز و اعصاب ( نورولوژی )