مهر - اینفوسلامت

بیمارستان مهر (خراسان جنوبی - بیرجند)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۲۲۲۲۰۲۸

visibility ۳۸۰

بازدید

خراسان جنوبی - بیرجند

میدان طالقانی

۰۵۶ - ۲۲۲۲۰۲۸