مسعود - اینفوسلامت

بیمارستان مسعود (گلستان - گرگان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۲۳۲۴۰۷۱

visibility ۲۶۷

بازدید

گلستان - گرگان

گرگانپارس- نبش فروردین شرقی - كدپستی:۴۹۱۶۶۴۷۹۸۹

۰۱۷ - ۳۲۳۲۴۰۷۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
انکولوژی
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی