حضرت معصومه (س) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت معصومه (س) (کرمانشاه - کرمانشاه )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۴۲۳۰۰۰۹
  • ۰۸۳ - ۳۴۲۳۰۰۰۵

visibility ۶۰۰

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

بلوار شهید شیرودی (طاق بستان ) - نرسیده به سه راه مسکن

۰۸۳ - ۳۴۲۳۰۰۰۹ - ۳۴۲۳۰۰۰۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان