مسیح دانشوری - اینفوسلامت

بیمارستان مسیح دانشوری (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۹۳

بازدید

تهران - تهران

خیابان شهید باهنر (نیاوران )- دارآباد

۰۲۱ - ۲۷۱۲۲۱۶۰

کودکان و اطفال
قلب و عروق
انکولوژی
کلیه ( نفرولوژی )
عفونت های تنفسی
اعصاب و روان ( روانپزشک )
فوق تخصص بیماریهای ریه