معلولین ذهنی وحدت - اینفوسلامت

بیمارستان معلولین ذهنی وحدت (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۵۷

بازدید

تهران - تهران

خیابان پاسداران- انتهای خیابان شهید اخوان (بوستان دوم)- خیابان شهید افشاری (ساقدوش)- کوچه وحدت (سمت راست)

۰۲۱ - ۲۲۹۴۲۱۳۲ - ۲۲۹۴۷۰۱۴