مهدیه - اینفوسلامت

بیمارستان مهدیه (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۸۴

بازدید

تهران - تهران

میدان شوش- خیابان فداییان اسلام - کوچه شیشه گرخانه- خیابان شهید رجب نیا

۰۲۱ - ۵۵۰۶۲۶۲۸

بخش مردان
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
nicu
بلوک زایمان
بخش نازایی
زنان و زایمان
فلوشیپ طب مادر و جنین ( پریناتولوژی )