مهدیه - اینفوسلامت

بیمارستان مهدیه (همدان - همدان)

بيمارستان

visibility ۴۳۹

بازدید

همدان - همدان

چهار راه پژوهش (پارک مردم)- خیابان پرستار همدان

۰۸۱ - ۳۸۳۸۱۰۷۵-۶ - ۳۸۳۸۰۰۴۴

شیمی درمانی
اندوسکوپی
رادیوتراپی
سونوگرافی
ام آر آی