مادران - اینفوسلامت

بیمارستان مادران (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۷۵۱۴۷۷

visibility ۴۰۹

بازدید

تهران - تهران

خیابان شهید دکتر بهشتی- میدان تختی- خیابان شهید خلیل حسینی- کوچه آریا وطنی

۰۲۱ - ۸۸۷۵۱۴۷۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زنان و زایمان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی