لقمان حکیم  (17هفدهم شهریور)  - اینفوسلامت

بیمارستان لقمان حکیم (۱۷هفدهم شهریور) (خراسان رضوی - سرخس)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۴۵۲۲۲۲۸-۹

visibility ۴۴۶

بازدید

خراسان رضوی - سرخس

بلوار ولیعصر - بیمارستان لقمان حکیم سرخس

۰۵۱ - ۳۴۵۲۲۲۲۸-۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
ژنیکولوژی
سزارین
زنان و زایمان
داخلی