کوثر - اینفوسلامت

بیمارستان کوثر (گیلان - آستانه اشرفیه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۴۲۱۲۲۱۴۶-۷

visibility ۳۱۶

بازدید

گیلان - آستانه اشرفیه

بلوار شهید مطهری - خیابان شهید نواب صفوی

۰۱۳ - ۴۲۱۲۲۱۴۶-۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی
جراحی مردان