کودکان تهران - اینفوسلامت

بیمارستان کودکان تهران (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۳۴

بازدید

تهران - تهران

تقاطع خیابان ولی عصر و خیابان طالقانی - روبروی جهاد سازندگی - پلاك ۴۵۴

۰۲۱ - ۶۶۴۶۴۶۶۹

بخش نوزادان
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
داخلی
post icu